produkt globalny

Słownik języka polskiego PWN*

produkt globalny «wszystkie dobra i usługi wytworzone przez społeczeństwo w ciągu określonego czasu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego