profesor

Wielki słownik ortograficzny PWN*

profesor -rze; -rowie a. -rzy, -rów (skrót: prof.) ,
profesor Pimko profesora Pimki, o profesorze Pimce
profesor Tut•ka profesora Tut•ki, o profesorze Tut•ce

Słownik języka polskiego PWN*

profesor
1. «tytuł naukowy nadawany samodzielnemu pracownikowi wyższej uczelni lub instytutu naukowego; też: osoba mająca ten tytuł»
2. «zwyczajowo: o nauczycielu szkoły średniej»

• profesorski
profesor nadzwyczajny «stanowisko samodzielnego pracownika naukowego, niższe od stanowiska profesora zwyczajnego»
profesor zwyczajny «najwyższe stanowisko samodzielnego pracownika naukowego na wyższej uczelni lub w instytucie»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego