profitent

Wielki słownik ortograficzny PWN

profitent -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

profitent «osoba czerpiąca z czegoś profity»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego