prokurator generalny

Słownik języka polskiego PWN

prokurator generalny «organ państwowy stojący na czele prokuratury; też: zwierzchnik prokuratury»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jest bezdomny. Redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Dariusz Fikus skierował wówczas do prokuratora generalnego Jerzego Jaskierni doniesienie o popełnieniu przestępstwa. 28 lutego 1996 r...
  • ... postanowiła wystąpić na drogę sądową przeciwko Giertychowi, złożyła zażalenie do prokuratora generalnego na działanie prokuratury i zażądała od niego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego...
  • ... rozpoczęli śledztwo. W końcu usunięto ze stanowiska Henryka Prackiego, zastępcę prokuratora generalnego, który sprzeciwił się manipulacjom. Przed samym pierwszym procesem w 1984...

Encyklopedia PWN

organ państw. stojący na czele prokuratury, zajmujący się strzeżeniem praworządności i ściganiem przestępstw;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego