promieniowanie nadfioletowe

Słownik języka polskiego PWN

promieniowanie nadfioletowe, ultrafioletowe «niewidzialne dla oka promieniowanie elektromagnetyczne wywołujące m.in. fluorescencję i powodujące opalanie się skóry ludzkiej»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... utrata 1% warstwy ozonu w atmosferze powoduje 2% wzrost udziału promieniowania nadfioletowego w świetle słonecznym. Stąd takiej wagi nabierają wszelkie programy badawcze...
  • ... a tym samym wpłynąć na wzrost szkodliwego dla żywych organizmów promieniowania nadfioletowego.
    Do ważnych wyników badań ozonosfery ostatnich kilkunastu lat należy stwierdzenie...
  • ... i jasnoniebieska, natomiast kolory ciemne ograniczają szkodliwość promieniowania; niskie dawki promieniowania nadfioletowego przy wysokiej temperaturze wpływają negatywnie przede wszystkim na system sercowo...

Encyklopedia PWN

promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie UV, promieniowanie ultrafioletowe, nadfiolet, ultrafiolet,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne o fali długości 10–400 nm, nie wywołujące wrażeń wzrokowych u człowieka;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego