promienisty

Słownik języka polskiego PWN*

promienisty
1. «rozchodzący się we wszystkich kierunkach jak promienie»
2. «pełen światła, blasku»
3. «dotyczący promieni elektromagnetycznych»

• promieniście, promienisto • promienistość
energia promienista «energia przenoszona przez zmienne pola elektromagnetycznego»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego