protestantyzm

Słownik języka polskiego PWN*

protestantyzm «ogół wyznań i ugrupowań chrześcijańskich, które oddzieliły się od Kościoła katolickiego w wyniku reformacji»
• protestancki • protestant • protestantka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego