prowadzenie

Słownik języka polskiego PWN*

prowadzenie się, prowadzenie «sposób życia, postępowanie»
prowadzący
1. «gospodarz programu, prezenter»
2. «osoba prowadząca jakieś zajęcia, wykłady itp.»
3. «dowódca załogi samolotu znajdującego się na czele grupy myśliwców lub samolotów szturmowych»

• prowadząca
prowadzić
1. «zmierzać wraz z kimś, wskazując mu drogę»
2. «kierować jakimś środkiem lokomocji»
3. «stanowić dojście lub przejście do czegoś»
4. «doprowadzać, przewodzić»
5. «przodować w jakiejś klasyfikacji»
6. «kierować partnerem w tańcu»
7. «o jakiejś czynności, jakimś zachowaniu: być przyczyną czegoś»
8. «być odpowiedzialnym za funkcjonowanie i przebieg czegoś, zajmować się czymś»
9. «wykonywać, kontynuować jakąś czynność, działalność»
10. mat. «wykreślać jakąś linię»
11. «wytyczać, budować coś w jakimś miejscu»
12. «uwypuklać linię melodyczną w kompozycji muzycznej albo w jej wykonaniu»
13. «nadawać roślinie określoną formę i wielkość, stosując odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne»
14. «o niektórych elementach maszyn, urządzeń: nadawać odpowiedni kierunek ruchu współpracującym zespołom»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego