prymitywizm

Słownik języka polskiego PWN*

prymitywizm I
1. «pierwotny, niski stan rozwoju czegoś»
2. «niski poziom kogoś lub czegoś»
prymitywizm II
1. «cecha sztuki ludów pierwotnych, także sztuki ludowej polegająca na upraszczaniu, często stylizowaniu i deformacji przedstawionych postaci lub przedmiotów»
2. «spontaniczna twórczość artystyczna niezwiązana z tradycjami sztuki ludowej ani z żadnymi kierunkami sztuki współczesnej, charakteryzująca się naiwnym realizmem»

• prymitywista • prymitywistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego