prymitywizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

prymitywizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

prymitywizm I
1. «pierwotny, niski stan rozwoju czegoś»
2. «niski poziom kogoś lub czegoś»
prymitywizm II
1. «cecha sztuki ludów pierwotnych, także sztuki ludowej polegająca na upraszczaniu, często stylizowaniu i deformacji przedstawionych postaci lub przedmiotów»
2. «spontaniczna twórczość artystyczna niezwiązana z tradycjami sztuki ludowej ani z żadnymi kierunkami sztuki współczesnej, charakteryzująca się naiwnym realizmem»

• prymitywista • prymitywistka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Dokładnie!
28.09.2001
Szanowni Państwo,
Irytuje mnie zwyczaj nadużywania od pewnego czasu wyrażenia dokładnie. Wydaje mi się, iż ta kalka z języka angielskiego (exactly) zubaża nasz i tak już jałowy język potoczny, a słyszy się ją wszędzie - nawet w radiu i telewizji, i to głównie z ust ludzi młodych, którzy chcą w ten sposób zaznaczyć swoją przynależność do... ano, do czego?
Swoim dzieciom "zabroniłem" mówienia dokładnie, zalecając takie wyrażenia, jak: oczywiście, owszem, tak jest, w rzeczy samej, zgadza się, słusznie, istotnie, a nawet (to już żartem): precyzyjnie.
Zdaję sobie sprawę, że mowa ludzka własnymi chadza drogami i nie można społeczeństwu narzucać siłą norm językowych, ale czy nie dałoby się na łamach (lub na antenie) jakiegoś publikatora wydać wojny takim prymitywizmom, jak właśnie dokładnie?
Życzę powodzenia i radości z pracy,

Zdzisław Halicki

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... korupcji; zasłynął jako miejsce, z którego promieniuje swoista antykultura polityczna: prymitywizm, chamstwo, kłamstwo, cwaniactwo, nieuctwo, brak elementarnej lojalności. I jeszcze rozpychanie...
  • ... Dlaczego właściwie chcesz się buntować? Czy tak bardzo Cię drażni prymitywizm codziennych kontaktów między obcymi?

    marek@kosmos.czyli.świat
    To też...
  • ... ich geneza była nieco odmienna. Stojąc na gruncie tezy o prymitywizmie anarchizmu, nie sposób bowiem wyjaśnić dlaczego rozkwitł najbujniej w rozwiniętej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego