pryncypał

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pryn•cypał (szef) -ała, B.= D., -ale; -ałowie, -ałów
pryn•cypał (głos w organach) -ału, B.= M., -ale; -ały, -ałów

Słownik języka polskiego PWN*

pryncypał
1. pot. «zwierzchnik, często będący jednocześnie właścicielem zakładu»
2. «podstawowy głos manuałowy i pedałowy w organach»

• pryncypałowy • pryncypałka

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego