prywatny

Wielki słownik ortograficzny

publicz•no-prywat•ny (publiczny i prywatny)

Słownik języka polskiego

prywatny
1. «stanowiący czyjąś osobistą własność»
2. «niepodlegający państwu ani żadnym instytucjom publicznym»
3. «dotyczący czyichś spraw osobistych i rodzinnych»

• prywatnie • prywatność
oskarżyciel prywatny «osoba pokrzywdzona lub jej pełnomocnik, wnoszący i popierający oskarżenie przed sądem karnym»
kwatera prywatna «pokój wynajmowany w mieście, nie w hotelu, lub pokój na wczasach»
osoba prywatna «osoba niereprezentująca (w danej sprawie) żadnej instytucji, urzędu, władzy itp., działająca we własnym imieniu»
prawo prywatne «przepisy normujące prawa osobiste i majątkowe osób fizycznych i prawnych»
prywatna inicjatywa «przedsiębiorstwa będące w czasach PRL własnością prywatną; też: właściciele takich przedsiębiorstw»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

data w liście
8.06.2011
Czy dowolne jest miejsce postawienia daty w liście prywatnym? Czy wyłącznie w prawym górnym rogu – jak w urzędowym? Czy precyzują to (albo odnoszą się do tego) jakieś zalecenia, reguły?
Dziękuję.
Dzień dobry czy Dobry wieczór?
31.01.2006
Jaki jest przedział czasowy odnośnie używania zwrotów typu: Dzień dobry a Dobry wieczór i Do widzenia a Dobranoc? Moje pytanie dotyczy sytuacji, gdy zimą znaczna część społeczeństwa o godzinie np. 16.00, wchodząc do sklepu, mówi Dobry wieczór, a wychodząc – Dobranoc. Dziwi mnie to, bowiem zawsze używam słów Dobry wieczór, gdy mamy do czynienia z godzinami wieczornymi, tj. np. od 19.00, a Dobranoc, gdy nadchodzi czas pójścia spać. Jaka jest zatem reguła używania powyższych zwrotów?
10-kilometrowy w skrócie
12.06.2015
Szanowni Państwo,
wielokrotnie spotykam się w różnego typu opracowaniach ze skrótami: 10-km (10-kilometrowy), 10-m (10-metrowy) lub 10-proc. (10-procentowy). Interesuje mnie, czy są one poprawne?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... talent! W poniedziałek zapraszam was do siebie. Urządzę jej mały prywatny recital.
  - A będzie koniak? - zapytał Czernic i głupio zarechotał.
  - Będzie...
 • ... prezydent uważa, że należy przeprosić Żydów za tę tragedię.
  (PAP)  Prywatny szpital przeciw kasie

  POZNAŃ Szpitale Prywatne "Korvita" chcą sądowego unieważnienia...
 • ... wielokrotnie większe. Ale także koszty Medicaidu, który działa na częściowo prywatnym rynku usług medycznych, są dużo większe od kosztów ponoszonych w...

Encyklopedia

ekon. ogół transakcji ekonomicznych zawieranych przez osoby fizyczne i firmy będące ich własnością;
ekon. koszt ponoszony przez podmioty prywatne (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe);
w krajach niemieckojęzycznych tytuł nauk. przyznawany osobom z tytułem doktora po złożeniu i obronie pracy habilitacyjnej;
zespół norm regulujących problemy wywołane obowiązywaniem w poszczególnych państwach odrębnych systemów prawnych w dziedzinie szeroko rozumianego prawa cywilnego.
w polskim nazewnictwie typ placówek oświatowych, wiążących realizację zadań edukacyjnych z uzyskaniem dochodu na rzecz organu prowadzącego, którym jest osoba fizyczna;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego