prywatny

Wielki słownik ortograficzny PWN

publicz•no-prywat•ny (publiczny i prywatny)

Słownik języka polskiego PWN

prywatny
1. «stanowiący czyjąś osobistą własność»
2. «niepodlegający państwu ani żadnym instytucjom publicznym»
3. «dotyczący czyichś spraw osobistych i rodzinnych»

• prywatnie • prywatność
oskarżyciel prywatny «osoba pokrzywdzona lub jej pełnomocnik, wnoszący i popierający oskarżenie przed sądem karnym»
kwatera prywatna «pokój wynajmowany w mieście, nie w hotelu, lub pokój na wczasach»
osoba prywatna «osoba niereprezentująca (w danej sprawie) żadnej instytucji, urzędu, władzy itp., działająca we własnym imieniu»
prawo prywatne «przepisy normujące prawa osobiste i majątkowe osób fizycznych i prawnych»
prywatna inicjatywa «przedsiębiorstwa będące w czasach PRL własnością prywatną; też: właściciele takich przedsiębiorstw»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

data w liście
8.06.2011
Czy dowolne jest miejsce postawienia daty w liście prywatnym? Czy wyłącznie w prawym górnym rogu – jak w urzędowym? Czy precyzują to (albo odnoszą się do tego) jakieś zalecenia, reguły?
Dziękuję.
Dzień dobry czy Dobry wieczór?
31.01.2006
Jaki jest przedział czasowy odnośnie używania zwrotów typu: Dzień dobry a Dobry wieczór i Do widzenia a Dobranoc? Moje pytanie dotyczy sytuacji, gdy zimą znaczna część społeczeństwa o godzinie np. 16.00, wchodząc do sklepu, mówi Dobry wieczór, a wychodząc – Dobranoc. Dziwi mnie to, bowiem zawsze używam słów Dobry wieczór, gdy mamy do czynienia z godzinami wieczornymi, tj. np. od 19.00, a Dobranoc, gdy nadchodzi czas pójścia spać. Jaka jest zatem reguła używania powyższych zwrotów?
10-kilometrowy w skrócie
12.06.2015
Szanowni Państwo,
wielokrotnie spotykam się w różnego typu opracowaniach ze skrótami: 10-km (10-kilometrowy), 10-m (10-metrowy) lub 10-proc. (10-procentowy). Interesuje mnie, czy są one poprawne?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... talent! W poniedziałek zapraszam was do siebie. Urządzę jej mały prywatny recital.
  - A będzie koniak? - zapytał Czernic i głupio zarechotał.
  - Będzie...
 • ... prezydent uważa, że należy przeprosić Żydów za tę tragedię.
  (PAP)  Prywatny szpital przeciw kasie

  POZNAŃ Szpitale Prywatne "Korvita" chcą sądowego unieważnienia...
 • ... wielokrotnie większe. Ale także koszty Medicaidu, który działa na częściowo prywatnym rynku usług medycznych, są dużo większe od kosztów ponoszonych w...

Encyklopedia PWN

ekon. ogół transakcji ekonomicznych zawieranych przez osoby fizyczne i firmy będące ich własnością;
ekon. koszt ponoszony przez podmioty prywatne (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe);
w krajach niemieckojęzycznych tytuł nauk. przyznawany osobom z tytułem doktora po złożeniu i obronie pracy habilitacyjnej;
zespół norm regulujących problemy wywołane obowiązywaniem w poszczególnych państwach odrębnych systemów prawnych w dziedzinie szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!