przedsiębiorca

Wielki słownik ortograficzny PWN

przed•siębior•ca -cę; -cy, -ców

Słownik języka polskiego PWN

przedsiębiorca «właściciel przedsiębiorstwa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego