przedszkolak

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przed•szkolak -akiem; te -aki, ci -acy, -aków

Słownik języka polskiego PWN*

przedszkolak «dziecko chodzące do przedszkola»
• przedszkolaczek

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego