przenośnik

Wielki słownik ortograficzny PWN

przenoś•nik -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

przenośnik
1. «coś, co powoduje przedostanie się czegoś z jednego miejsca na inne; też: ten, kto coś przenosi»
2. «urządzenie transportowe do przenoszenia ładunków, materiałów na niewielką odległość w sposób ciągły»
3.  zob. kustoda w zn. 1

• przenośnikowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego