przeróbczy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

przerób
1. «przerabianie surowca na produkt lub półprodukt»
2. «produkt otrzymany z przerobionego surowca»
3. «ilość produktów wykonanych w określonym czasie»

• przerobowy, przeróbczy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... obligatoryjnego wykonywania takich ocen dla wszelkich zamierzeń inwestycji górniczych i przeróbczych.
    Ochrona środowiska przyrodniczego w otoczeniu miejsc eksploatacji i przeróbki surowców...
  • ... istotnym elementem ochrony środowiska jest pełne wykorzystanie odpadów górniczych i przeróbczych przez stosowanie technologii mało- i bezodpadowych.
    Druga grupa zagrożeń środowiska...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego