przesłanie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

prze•słać (łóżko) prze•ścielę, prze•ścielą; prze•ściel•cie; prze•słał a. prześcielić
prze•słać (wiadomość) prze•ślę, prze•ślą; prze•ślij•cie; prze•słał

Słownik języka polskiego PWN*

przesłanie
1. «główna myśl, idea zawarta w jakimś utworze literackim, filmie, w czyjejś wypowiedzi itp.»
2. «wypowiedź, pismo mające uroczysty charakter, skierowane do ogółu przez wybitną osobistość z jakiejś szczególnej okazji»
3. «zakończenie utworu poetyckiego będące dedykacją lub bezpośrednim zwrotem do określonej osoby»
przesłać Iprzesyłać «posłać, wysłać coś dokądś»
przesłać IIprześciełać, prześcielać «posłać łóżko, tapczan na nowo, w inny sposób»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego