przesiąknięty przesiąkły

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przesiąk•nąć -k•nę, -k•niesz, -k•ną; -k•nij•cie; -k•nął a. -kł, -k•nęła a. -k•ła, -k•nęli a. -k•li; -k•nąwszy a. -kł•szy

Słownik języka polskiego PWN*

przesiąknięty, przesiąkły
1. «taki, który przesiąkł wilgocią, cieczą, wonią itp.»
2. «taki, który przyswoił sobie coś w sposób dogłębny»
przesiąknąćprzesiąkać
1. «o wilgoci, cieczy, woni itp.: wsiąkając, przedostać się przez coś, do czegoś»
2. «zostać przepojonym wilgocią, cieczą, wonią itp.»
3. «przyswoić sobie coś w sposób dogłębny»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego