przestrzegać

Wielki słownik ortograficzny PWN

prze•strzegać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

przestrzecprzestrzegać
1. «udzielić przestrogi, upomnienia»
2. «stosować się do czegoś, zachowywać się zgodnie z jakimiś normami»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

przestrzegać
30.11.2013
Dzień dobry!
Które ze zdań jest poprawne: „Uczniowie znają normy społeczne i je przestrzegają” czy „Uczniowie znają normy społeczne i ich przestrzegają”.
z góry dziękuję za rozmowę i pozdrawiam
Przestrzegać przepisów
7.03.2019
Czy zdanie Przestrzegam przepisy jest poprawne?
Legizm i legiści
15.04.2019
Szanowni Państwo,
Treść mojego pytania dotyczy pojęcia pochodzącego z języka obcego. Chodzi o kwestię tak zwanego legizmu – ideologii funkcjonującej w starożytnych Chinach. W języku chińskim funkcjonuje on jako Fǎjiā.
W fachowej literaturze, w języku angielskim, określa się go mianem legalism. Niemniej, w polskiej literaturze naukowej, pojęcie legalizm zwyczajowo pojmuje się jako "ścisłe przestrzeganie prawa/państwo prawa/ zasadę praworządności". Chińskie pojęcie określa się raczej jako legizm. Muszę nadmienić jednak, że założenia Fǎjiā w istocie spełniają powyższe kryteria definicji.
Moje pytanie dotyczy dopuszczalności stosowania słowa "legalizm" właśnie w kontekście Fǎjiā. W literaturze przedmiotu można natknąć się na różnorodne formy, jednakże samemu redagując pracę naukową wolałbym oprzeć się na wykładni Poradni Językowej.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... baseny, i kpi ze sprejów, reklamowanych jako grzybobójcze. Dlatego lekarze przestrzegają: na basen i do sauny chodź tylko we własnych klapkach...
  • ... okres diety i abstynencji. Podczas całego pobytu w Chile Kwaśniewski przestrzegał diety, nie wziął do ust kropli alkoholu, pił tylko wodę...
  • ... przed Radomiem na pewno nie pilnowała w tym czasie tylko przestrzegania przepisów. Zatrzymaliśmy się przed zażywnym sierżantem. Podałem mu dokumenty. Kazał...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego