przetrawiać

Słownik języka polskiego PWN*

przetrawićprzetrawiać
1. «o żywym organizmie oraz o jego narządach: rozłożyć substancje pokarmowe na związki prostsze»
2. «rozważając coś, przyswoić to sobie»
3. «poddać coś działaniu środków chemicznych lub ognia»
4. «o środkach chemicznych, o ogniu: trawiąc, zniszczyć coś»
przetrawić sięprzetrawiać się «ulec działaniu środków chemicznych lub ognia»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego