przezbrojenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

prze•zbroić -zbroję, -zbroisz, -zbroją; -zbrój•cie

Słownik języka polskiego PWN

przezbroićprzezbrajać
1. «zaopatrzyć w inny typ broni»
2. «zaopatrzyć fabrykę, zakład w inne maszyny, urządzenia techniczne itp.»
3. «zmienić w jakimś urządzeniu, w jakiejś maszynie itp. uzbrojenie – osprzęt, armaturę»
4. «zmienić uzbrojenie techniczne terenu, budynków»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego