przychód

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przychód -chodu, -chodzie; -chodów

Słownik języka polskiego PWN*

przychód
1. «wpływy pieniężne państwa, przedsiębiorstwa, rodziny itp. uzyskane w określonym czasie»
2. «w księdze rachunkowej: rubryka, w której wpisuje się wpływy gotówkowe»

• przychodowy • przychodowość
koszt uzyskania przychodu «określone rodzaje kosztów, które mogą być odjęte przez podatnika od uzyskanych przychodów»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego