przyczynek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przyczynek -n•ku, -n•kiem; -n•ków

Słownik języka polskiego PWN*

przyczynek
1. «praca niewielkich rozmiarów, mająca służyć wyjaśnieniu jakiejś ogólniejszej kwestii»
2. «wypowiedź, wydarzenie będące zalążkiem lub zapowiedzią tego, co ma nastąpić»

• przyczynkowy • przyczynkowość

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego