przyjaźnić się

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przyjaź•nić się -ź•nię się, -ź•nią się; -ź•nij•cie się (a. -źń•cie się)

Słownik języka polskiego PWN*

przyjaźnić się «żyć z kimś w przyjaźni, w przyjacielskich stosunkach»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego