przyjmować wyzwanie

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Przywykł, że potrzebuje jakiegoś vis a` vis, aby toczyć spory, przyjmować wyzwania, projektować działanie.
    W samotności dziczeje, karleje, nawet jeśli bucha narcystycznym...
  • ... na naiwnych, którzy dążą do niemożliwego i na silnych, którzy przyjmują wyzwania losu. To do tych silnych, do garstki najdzielniejszych, którzy wiedzą...
  • ... rodzaj alternatywnego scalenia, przeżycia całości świata na innej płaszczyźnie. Człowiek przyjmujący wyzwanie ciemności, poddający się działaniu sił, których nie rozumie, ufa po...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego