przymiotnik jakościowy

Słownik języka polskiego PWN

przymiotnik jakościowy «przymiotnik wskazujący na właściwości lub jakości przedmiotów, np. biały»

Porady językowe

Przymiotnik od Vivaldi
16.05.2017
Szanowni Państwo,
chciałabym zapytać, jak utworzyć przymiotnik jakościowy od nazwiska Vivaldi. Intuicyjnie powiedziałabym vivaldiowski, jednak coś brzmieniowo nie pasuje mi w tej formie... Szukanie w Google daje tylko kilkadziesiąt wyników dla tej formy. Inna rzecz: jeśli pod względem słowotwórczym forma vivaldiowski jest poprawna, to czy można jej swobodnie używać mimo tego, że praktycznie nikt jej nie używa?
przymiotniki od nazwisk
25.09.2002
Przymiotniki utworzone od nazwisk pisane są w literaturze albo dużą, albo małą literą, jak np.: Mickiewiczowski i mickiewiczowski, Marksowski i marksowski. W języku niem. i ang. określenia takie pisane są dużą literą. Duża litera może być uzasadniona w języku polskim potrzebą zaznaczenia, iż określenie to związane jest z nazwiskiem. Czy w tekście naukowym dopuszczalne jest jednak stosowanie pisowni małą literą?
przymiotniki od nazwisk złożonych
21.02.2014
Chciałbym zapytać, jak prawidłowo zapisać przymiotnik od nazwiska Merleau-Ponty czy innych tego typu nazwisk. Czy w wersji przymiotnikowej zachowujemy, czy usuwamy ów dywiz?
Serdecznie pozdrawiam.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego