przypominać

Wielki słownik ortograficzny PWN

przypominać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

przypomniećprzypominać
1. «wywołać w pamięci dawne wydarzenia, doznane wcześniej wrażenia, przeżycia itp.»
2. «zwrócić uwagę na coś lub podkreślić konieczność, wagę czegoś»
3. przypominać «być podobnym pod jakimś względem do kogoś, do czegoś»
przypomnieć sięprzypominać się
1. «przyjść na myśl lub wyłonić się z zapomnienia»
2. «przypomnieć komuś o sobie, swojej sprawie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego