przysposobienie

Wielki słownik ortograficzny PWN

przy•sposobić -sobię, -sobią; -sób•cie

Słownik języka polskiego PWN

przysposobienie «akt prawny, na mocy którego obce dziecko zostaje przyjęte do rodziny, nabywa praw do nazwiska i do dziedziczenia»
przysposobienie obronne «przedmiot nauki w szkole średniej»
przysposobićprzysposabiać
1. «wyszkolić kogoś w czymś lub uczynić kogoś zdatnym do czegoś»
2. praw. «przyjąć do rodziny cudze dziecko, uznając je za swoje»
3. daw. «przygotować coś do użytku»
przysposobić sięprzysposabiać się «przygotować się do czegoś lub wyszkolić się w jakimś kierunku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

pozorne pleonazmy
25.10.2008
Witam.
Czy forma podatek VAT jest poprawna? Skoro już VAT zawiera słowo podatek? Jak się stosuje inne skróty, to nie pisze się przecież przysposobienie PO (PO 'przysposobienie obronne'), Instytut PGI (PGI 'Państwowy Instytut Geologiczny') czy komputer PC (PC 'personal computer').
skróty od nazw przedmiotów szkolnych
12.10.2009
Nurtuje mnie kwestia poprawności zapisu skrótów utworzonych od nazw przedmiotów szkolnych. Wielki słownik ortograficzny podaje, że skrót od wiedza o społeczeństwie to wos. lub WOS. Czy zgodnie z ogólnymi zasadami tworzenia skrótów nie powinno być – w tym pierwszym przypadku – w.o.s.? Jaka zasada decydowała o utworzeniu skrótu wos.? Uprzejmie proszę o podanie propozycji skrócenia nazw: podstawy przedsiębiorczości, przysposobienie obronne, wiedza o kulturze.
Pozdrawiam z poważaniem,
Luiza
peowiec a peowiak
2.11.2004
Witam. Czy peowiec to ta sama osoba, co peowiak?
Dziękuję za odpowiedź;)

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt. 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt. 3).
  § 3. Bezpośredni przełożony pracownika...
 • ... zaraz. Na górze w Społemowskiego sklepu.
  Ach, tam. I oni
  przysposobili tą salę, tak?
  Tak.
  spotkania wyższego stopnia tak jakby.
  Tak...
 • ... a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.
  § 2.
  Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do...

Encyklopedia PWN

przysposobienie, adopcja
[łac.],
stosunek prawny o treści podobnej lub takiej samej, jak stosunek łączący dziecko z jego rodzicami, ale nie oparty na fakcie biologicznego pokrewieństwa.
forma oświaty roln. w zespołach młodzieży wiejskiej lub szkołach p.r.;
urząd działający w Polsce w okresie międzywojennym, utworzony 1927 z inicjatywy J. Piłsudskiego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego