przysposobienie

Słownik języka polskiego PWN*

przysposobienie «akt prawny, na mocy którego obce dziecko zostaje przyjęte do rodziny, nabywa praw do nazwiska i do dziedziczenia»
przysposobienie obronne «przedmiot nauki w szkole średniej»
przysposobićprzysposabiać
1. «wyszkolić kogoś w czymś lub uczynić kogoś zdatnym do czegoś»
2. praw. «przyjąć do rodziny cudze dziecko, uznając je za swoje»
3. daw. «przygotować coś do użytku»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego