przytułek

Wielki słownik ortograficzny PWN

przytułek -ł•ku, -ł•kiem; -ł•ków

Słownik języka polskiego PWN

przytułek
1. «zakład opieki dla opuszczonych dzieci, starców lub chorych»
2. daw. «miejsce, w którym się można schronić»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... które szybko zarastały perzem, barszczem, wielkimi jak płachty prania łopuchami.
    Przytułek w N. nie wyglądał już jak przytułek w N., ale...
  • ... w każdej godzinie. Zła wijącego gniazda bólu w łóżkach szpitali, przytułków, hospicjów, rodzącego larwy cierpienia w dusznych mieszkaniach, przy zasłoniętych oknach...
  • ... tym problemem. Z jego inicjatyw powstał za rogatkami wolskimi Dom Przytułku i Pracy, uposażony w fundusze z zapisu niedawno zmarłego Staszica...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego