przyzwolenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

przy•zwolić -zwolę, -zwolą; -zwól•cie

Słownik języka polskiego PWN

przyzwolenie «pozwolenie na coś»
przyzwolićprzyzwalać «wyrazić zgodę na coś»
okolicznik przyzwolenia «okolicznik mówiący o warunku, który powinien przeszkodzić, a nie przeszkodził w wykonaniu pewnej czynności»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego