psuć

Słownik języka polskiego PWN*

psuć
1. «powodować, że coś nie nadaje się do użytku»
2. «pogarszać lub zakłócać nastrój, czyjeś samopoczucie, humor itp.»
3. «rozpieszczać kogoś»
psuć się
1. «ulegać uszkodzeniu i stawać się nieużytecznym»
2. «gnić, rozkładać się, fermentować»
3. «ulegać pogorszeniu»
4. «nabierać złych nawyków, cech»
psuj pot. «ten, kto wszystko psuje»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego