psykać

Wielki słownik ortograficzny PWN

psykać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

psyknąćpsykać «wydać dźwięk pss! lub psyt!, żeby kogoś uciszyć lub zwrócić na coś czyjąś uwagę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... toczą wokoło wzrokiem i tropiąc najmniejsze pogwałcenie świętego majestatu muzyki psykają co chwila. Wildermayer gładzi bródkę przebierając po niej palcami, jakby...
  • ... ofiarowała, ale wręczyła. Zrobiłem wielką awanturę. Akt się zaczął, ludzie psykali. Naturalnie Ludka była oburzona i moja matka też. Nazwały mnie...
  • ... Janka gra dalej, ale już nie ma ciał wzniosłych ani psykań, ani twarzy zatopionych w bezkresie. Skonsumowano. Na korytarzu gwar jak...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego