publikować

Wielki słownik ortograficzny PWN

publikować -kuję, -kują

Słownik języka polskiego PWN

publikacja
1. «ogłaszanie drukiem jakichś tekstów»
2. «tekst wydany drukiem»

• publikacyjny • publikować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego