pulmonologia

Słownik języka polskiego PWN*

pulmonologia «nauka o chorobach układu oddechowego»
• pulmonologiczny • pulmonolog

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego