pulsator

Wielki słownik ortograficzny PWN

pul•sator -ra, -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN

pulsator
1. «elektromechaniczny przetwornik prądu stałego na pulsujący»
2. «urządzenie wywołujące zmienne obciążenie podczas wytrzymałościowych badań próbek materiału lub części konstrukcji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... oczyszczalni najpierw się ją ozonuje, potem dezynfekuje. Następnie płynie do pulsatorów, a po nich do filtrów piaskowych. Oczyszczona przez piasek jest...
  • ... wstępne. Potem ciecz płynie przez komory dozowania reagentów do tzw. pulsatorów, zbiorników, w których powstaje zawiesina z kłaczków zanieczyszczeń, np. bakterii...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego