pustosłowie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

pustosłowie «posługiwanie się wieloma zbędnymi słowami, niewnoszącymi nic istotnego do treści wypowiedzi; też: wypowiedź pozbawiona treści»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wyraz a słowo
8.05.2003
Jaka jest rożnica pomiędzy wyrazem a słowem?
Pozdrowienia
Bozena A.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... płynąca z rozpoznania prawdy zatopionej przedtem w gnijącym bagnisku demoliberalnego pustosłowia lub przywalonej gruzowiskiem zmurszałych abstraktów. Ta prawda o świecie, o...
  • ... obiektywnych informacji, subiektywnych ocen, ideologicznych deklaracji, politycznych kuksańców i napuszonego pustosłowia.


    Powódź w Kotlinie Kłodzkiej

    Prądy pionowe

    - To nie był deszcz...
  • ... i pełnych ironii przeciwstawień można wówczas każdy problem zasłonić atrakcyjnym pustosłowiem. Pytanie o odpowiedzialność moralną, kryterium prawdy, granice wolności zostanie wówczas...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego