pustoszeć

Wielki słownik ortograficzny PWN

pustoszeć -szeje, -szeją; -szał

Słownik języka polskiego PWN

pustoszeć «stawać się pustym, wyludnionym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego