pustoszy��

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pustosz (owad) -sza; -sze, -szy (a. -szów)
pustosz (pustka) -szy; -sze, -szy
pustoszyć -szę, -szą; -sz•cie

Słownik języka polskiego PWN*

pustoszyć «czynić na jakimś terenie zniszczenia i szkody lub wyludniać go»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego