puzzel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

puz•zel (element układanki) -z•zla; -z•zle, -z•zli
puz•zle (układanka) -li

Słownik języka polskiego PWN*

puzzel [wym. puzel, pucel] «element układanki obrazkowej wycięty według określonego wzoru»
puzzle [wym. puzle, pucle] «układanka obrazkowa pocięta na elementy, które należy ułożyć, aby powstał cały obrazek»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego