równanie kwadratowe

Słownik języka polskiego PWN

równanie kwadratowe, równanie drugiego stopnia «równanie, w którym niewiadoma występuje w drugiej potędze»

Porady językowe

hierarchia nawiasów
6.09.2014
Szanowni Państwo,
proszę o rozstrzygnięcie zapisu jednostek – czy zapisywać je w nawiasach kwadratowych, czy nie. Jeśli w tabeli, w główce mamy np. podane c J/(kg x K) (ciepło, dżule na kilogram razy kelwin), to ten nawias również powinien być kwadratowy?
Dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jest równa

    Czas naa, wyrażony liczbą próbek, jest rozwiązaniem powyższego
    równania kwadratowego.
    Rozwiązanie

    odrzucamy, bowiem czas przyspieszania oraz czas hamowania musi być...

Encyklopedia PWN

mat. równanie algebraiczne postaci ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego