równie

Słownik języka polskiego PWN*

równie «w równej mierze, w równym stopniu, tak samo, tyle samo»
równia «płaski teren»
na równi «jednakowo z kimś lub z czymś, na tym samym poziomie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego