równowaga

Wielki słownik ortograficzny PWN

równo•waga -wadze, -wagę

Słownik języka polskiego PWN

równowaga
1. «naturalny stan żywego organizmu, jego właściwe położenie w przestrzeni»
2. «spokój, opanowanie»
3. «stabilny układ przeciwstawnych sił, wartości»
4. «stan ciała, w którym działające na nie siły wzajemnie się znoszą, a więc nie powodują ruchu»
równowaga stała «równowaga, przy której ciało po wychyleniu wraca do pierwotnego położenia»
narząd równowagi, przedsionkowy «narząd będący częścią błędnika, dzięki któremu żywy organizm utrzymuje właściwą postawę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego