równy

Słownik języka polskiego PWN*

równy II «człowiek zajmujący to samo miejsce w hierarchii społecznej, co ktoś inny»
• równa
równy I
1. «tworzący linię prostą»
2. «tworzący gładką, płaską powierzchnię»
3. «równający się czemuś pod względem liczby, ilości, wielkości»
4. «jednakowy z czymś pod względem intensywności, wagi, znaczenia»
5. «niefaworyzujący nikogo»
6. «dorównujący komuś»
7. «jednostajny, miarowy, rytmiczny»
8. «spokojny, zrównoważony»
9. «stanowiący, wynoszący akurat tyle»
10. pot. «sympatyczny, koleżeński»

• równiutki, równiuśki, równiuteńki, równiusieńki
równe «równy teren, gładka powierzchnia»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego