rabatówka

Wielki słownik ortograficzny PWN

rabatów•ka -w•ce, -w•kę; -wek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego