rachunek sumienia

Słownik języka polskiego PWN

rachunek sumienia «przypominanie sobie popełnionych grzechów; też: tekst ułatwiający to przypomnienie»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... że jest tylko jedna droga dla polskiej teologii, zrobić porządny rachunek sumienia, choć może on być bolesny i zabrać się porządnie do...
  • ... dnia, tygodnia czy miesiąca, ale rozważyć dwa inne określenia codziennego rachunku sumienia: "modlitwa odpowiedzialności" i "modlitwa miłującej odwagi". Pojęcie odpowiedzialności zakłada dialog...
  • ... życie na wszystkich szczeblach Kościoła eklezjologię komunii? I postuluje zrobienie rachunku sumienia z przewinień, które raniły wspólnotę wszystkich ochrzczonych.
    Sam zresztą pełni...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego