racjonalizatorski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

racjonalizator «osoba opracowująca lub wdrażająca projekty usprawniające pracę»
• racjonalizatorski • racjonalizatorka • racjonalizatorstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... MARKIEWICZ, DARIUSZ JAN MIKUS

  W 2002 r. wypłacono na działalność
  racjonalizatorską 60 mln zł, w 2003 r. już ponad 90 mln...
 • ... na kierunku "biznes i zarządzanie". Opracował i wdrożył 63 wnioski racjonalizatorskie, które przyniosły wielomilionowe oszczędności. Zainteresowania: szachy, informatyka i turystyka.
  Ppor...
 • ... w konkursie (według punktacji) oraz za wzmożoną aktywność w ruchu racjonalizatorskim szef służby samochodowej MON przydzielił niżej wymienionym nagrody rzeczowe:
  1...

Encyklopedia PWN

nowe rozwiązanie techn. lub techn.-organizacyjne nadające się do zastosowania w gospodarce, niebędące wynalazkiem ani wzorem użytkowym.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego