racjonalizatorstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

racjonalizator «osoba opracowująca lub wdrażająca projekty usprawniające pracę»
• racjonalizatorski • racjonalizatorka • racjonalizatorstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Organizują różnego typu kursy szkoleniowe, otwierają placówki kulturalne, zachęcają do racjonalizatorstwa, wynalazczości, twórczości. Zmieniający się szybko świat wysuwa ciągle nowe zadania...
  • ... jesteś
    racjonalizatorem". Co ma piernik do wiatraka, a pamięć
    do
    racjonalizatorstwa, ale on już tego Skórce nie będzie
    tłumaczył. Paluch mówi...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego