radio-

Wielki słownik ortograficzny PWN*

radio -dia, Ms. -diu a. -dio; -dia, -diów: radio ogólnopolskie, ale: Polskie Radio, Radio Katowice, Radio Maryja, Radio Zet a. Radio ZET
CB-radio CB-radia, CB-radiem a. ndm a. CB-Radio

Słownik języka polskiego PWN*

radio
1. «urządzenie odbierające dźwięki przesyłane w postaci fal elektromagnetycznych»
3. «instytucja opracowująca i nadająca program dźwiękowy w postaci fal elektromagnetycznych»
4. «system przesyłania dźwięków w postaci fal elektromagnetycznych»

• radiowy • radyjko
CB-radio [wym. s-i-bi-radio]
1. «system radiokomunikacji amatorskiej wykorzystującej pasmo obywatelskie»
2. «radiotelefon umożliwiający korzystanie z tego systemu»
radio- I «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z promieniowaniem»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego