radiotelegrafistka

Wielki słownik ortograficzny PWN

radio•tele•grafist•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

radiotelegrafista «pracownik obsługujący radiotelegraf, przekazujący i odbierający radiotelegramy»
• radiotelegrafistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego