rafaelowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Rafaelow•ski (czyj?); -scy
rafaelow•ski (jaki?)

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego