rano

Słownik języka polskiego PWN*

rano I «wczesna pora dnia»
rano II «na początku dnia»
rana
1. «miejscowe uszkodzenie ciała»
2. «uczucie głębokiego psychicznego cierpienia»
3. «uszkodzenie zewnętrznej tkanki organizmu roślinnego»

• ranka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego